Dotazník názorov na historický vývoj Ústavného práva Slovenskej republiky

Vážené študentky a študenti,

Pri tvorbe tohto dotazníka bolo naším cieľom zistiť, aké sú Vaše postoje a názory na vývoj Ústavy a Ústavného práva Slovenskej republiky.

Prosíme Vás, aby ste dotazník vyplnili zodpovedne, čestne a úprimne, podľa Vašich subjektívnych názorov. V dotazníku odpovedajte na tie odpovede, s ktorými súhlasíte. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité pre účely seminárnej práce.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.


Spustiť dotazník