.

Zřízení DĚTSKÉ SKUPINY

Dovolujeme si Vás oslovit s krátkým dotazníkem, kterým bychom rádi zjistili zájem obyvatel města Nový Bydžov a blízkého okolí o rozšíření služeb péče o děti předškolního věku.

Konkrétně se jedná o zřízení dalších dětských skupin, které jsou zřízeny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Zabezpečeno
1

Máte zájem o zřízení dětských skupin na Novobydžovsku?

Vyberte jednu odpověď
2

Místo Vašeho trvalého pobytu

Vyberte jednu odpověď
3

Podařilo se Vám bez potíží umístit Vaše dítě do mateřské školy?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaká by byla z Vaší strany akceptovatelná maximální měsíční částka na „školkovné“?

minimální měsíční částka 2000 Kč
5

Jakou byste uvítali provozní dobu dětské skupiny?

6

Od jakého věku Vašeho dítěte byste využili docházku do dětské skupiny?

Vyberte jednu odpověď
7

V případě, že byste umístili dítě do dětské skupiny, jak často by do ní chodilo?

Vyberte jednu odpověď
8

Měli byste zájem o zajištění stravy pro dítě v dětské skupině, nebo byste dali přednost, aby si Vaše dítě do dětské skupiny nosilo stravu z domu v krabičce?

Vyberte jednu odpověď
9

Pokud by byla zřízena dětská skupina mimo město Nový Bydžov, měli byste možnost Vaše dítě dovážet?

Vyberte jednu odpověď