.

Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
1

Jakého jste pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
2

Do jaké věkové kategorie patříte?

Vyberte jednu odpověď
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
3

Jakou máte zkušenost s Policií ČR?

Vyberte jednu odpověď
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
4

Jak hodnotíte přístup Policie ČR k veřejnosti?

Vyberte jednu odpověď
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
5

Byli jste někdy svědkem zákroku Policie ČR, při kterém byla použita zbraň? (střelná, obušek, taser)

Vyberte jednu odpověď
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
6

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, o jaký zákrok se jednalo?

Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
7

Setkali jste se někdy s nemorálním chováním, při kterém byla použita zbraň (střelná, obušek, taser) ze strany Policie ČR?

Vyberte jednu odpověď
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
8

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, upřesněte o jakou situaci se jednalo.

Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
9

Máte větší pocit bezpečí, když víte, že příslušníci policie u sebe nosí zbraně? (střelnou, obušek, taser)

Vyberte jednu odpověď
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
10

Myslíte si, že policisté by měli mít možnost použít zbraň ve výkonu služby? (střelnou, obušek, taser)

Vyberte jednu odpověď
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
11

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, z jakého důvodu?

Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
12

Které situace podle vás ospravedlňují použití střelné zbraně policistou?

Vyberte všechny, které se vás týkají
Oprávnění k použití zbraně příslušníkem Policie ČR
13

Jaká další opatření by podle Vás měla Policie ČR zavést, aby zlepšila bezpečnost a důvěru veřejnosti v souvislosti s použitím zbraní?