Powered by

Projekt Nové Sedlice nově - dotazníkové šetření 23.5.-6.6.2014

Milí spoluobčané,

jak již víte, naše obec ve spolupráci s Vámi v současné době zpracovává svůj strategický

plán, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové

činnosti na nejbližší roky. Tento plán nám umožní lépe využít finanční prostředky a je také

důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových

záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být.

Proto jsme kromě osobních plánovacích setkání, z nichž už dvě proběhla, připravili tento

dotazník.

Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku,

který je možné odevzdávat na některém z uvedených sběrných míst do 6. 6. 2014:

obecní úřad, MŠ, obchod Hruška, květinářství a hospoda na hřišti. Poskytnuté údaje

a výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategického plánu.

O výsledcích budete informováni na webových stránkách obce a závěrečném veřejném

projednání, které se uskuteční v úterý 17. 6. 2014 v sále MŠ, na které Vás tímto srdečně

zveme.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Koordinační skupina pro strategický plán

Spustit dotazník