Dotazník o stravovacích zvyklostiach a životospráve ľudí s cukrovkou

Tento dotazník je určený ľudom s ochorením diabetes mellitus ,teda laicky cukrovkou. 

Získané údaje budú použité v rámci diplomovej práce na tému: Analýza stravovacích zvyklostí, význam a možnosti edukácie pacientov s diabetes mellitus.

Dotazník je anonymný, prosím vyplňte ho pozorne a pravdivo odpovedzte na všetky otázky. 

Za Vašu pomoc Vám ďakujem! :)

Spustit dotazník teď