.

Pivní kvíz

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kterému pivu na obrázku se říká mlíko?

Vyberte jednu odpověď
question image
2

2) Z čeho se skládá pivo?

Vyberte jednu odpověď
question image