Powered by

Kampaň O2 - Vráťme spolu rozum na internet

Dobrý deň,

V rámci písania bakalárskej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa venujem analýze kampane spoločnosti O2 Slovakia s názvom Vráťme spolu rozum na internet. Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o vyplnenie nasledovného dotazníka, zaberie Vám maximálne 5 minút. Tieto informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú použité výlučne pre potreby mojej práce.

Vopred ďakujem za Váš čas a ochotu.

                                               Ema Leginusová

Spustiť dotazník