.

Prieskum o spanku pre pacientov v nemocnici

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
spánok
1

Koľko hodín ste denne spali počas vášho pobytu v nemocnici?

Vyberte jednu odpoveď, ktorá najlepšie vyjadruje váš zážitok.
2

Ohodnoťte kvalitu spania v nemocnici na škále od 1 do 10.

Ohodnoťte svoj zážitok z kvality spania pomocou počtu hviezdičiek, kde 1 znamená veľmi zlé a 10 veľmi dobré.
3

Ak áno, aké prostriedky by vám pomohli zlepšiť kvalitu spania v nemocnici?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa nižšie.
4

Aký vplyv mal váš spanok na celkový dojem z pobytu v nemocnici?

Vyplňte odpoveď podľa svojich pocitov.
5

Boli ste s poskytovanou starostlivosťou súvisiacou so spaním spokojní?

Vyberte jednu odpoveď, ktorá najlepšie vyjadruje váš názor.
6

Ako by ste zhodnotili komfort postele v nemocnici?

Vyplňte odpoveď podľa vášho osobného pohľadu.
7

Boli ste v noci rušení inými pacientmi alebo personálom?

Vyberte jednu odpoveď, ktorá najviac zodpovedá vašej skúsenosti.
8

Aké sú vaše preferencie ohľadom prostredia na spanie (ticho, teplota, osvetlenie)?

Popíšte, aké podmienky by pre vás boli najideálnejšie.
9

Myslíte si, že by sa spanie v nemocnici dalo zlepšiť? Ak áno, akým spôsobom?

Uveďte vaše nápady na zlepšenie situácie s spaním v nemocnici.
10

Aké sú vaše skúsenosti s použitím spánkových pomôcok (náhradné vankúše, prikrývky, slúchadlá)?

Napíšte, či by vám tieto pomôcky pomohli zlepšiť vašu kvalitu spania.