LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Wat is de invloed van kanker op de omgeving van de patiënt?

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

Deze enquête is gemaakt voor mensen die iemand kennen in hun omgeving die kanker hebben (gehad).

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons om de beste resultaten te behalen voor ons profielwerkstuk over kanker.

Deze enquête bestaat uit 21 vragen en is opgedeeld in 4 delen. De vragen gaan voornamelijk over uw ervaring met de ziekte kanker. Wij begrijpen het erg goed als u sommige vragen niet wil invullen daarom zijn ook niet alle vragen verplicht.

Bij voorbaat heel erg bedankt voor het invullen van de enquête.

1 Wat is uw geslacht
Vereist antwoord

2 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

3 Wat is uw relatie tot de patiënt?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

4 Had u van tevoren al kennis over de ziekte kanker?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

5 Welke soort kanker heeft/had de patiënt?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

6 Is de patiënt genezen?
Vereist antwoord

7 Werd u na de constatering van de ziekte goed geïnformeerd over de situatie?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

Deel 2

Beleving van kanker

8 Wat dacht u en welk gevoel had u toen de uitslag bekend was geworden?

1500 tekens resterend

9 Had u veel tijd nodig om dit (diagnose ziekte) te verwerken?
Vereist antwoord

10 Heeft u steun gezocht bij anderen?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

11 Welke invloed heeft de ziekte van de patiënt op uw leven gehad?

1500 tekens resterend

12 Heeft u uw levensstijl moeten aanpassen voor de patiënt?
Vereist antwoord

13 Bent u nauw betrokken geweest bij het behandelingstraject van de patiënt?
Vereist antwoord

14 Heeft u, naar uw mening, steun kunnen bieden aan de patiënt?
Vereist antwoord

15 Bent u naar aanleiding van deze ervaring anders naar het leven gaan kijken?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

Deel 3

De invloeden op kanker

16 Denkt u dat er externe factoren zijn die invloed hebben op het ontstaan van kanker?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

17 Wat is volgens u van invloed op een succesvolle behandeling?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

18 Heeft u uw levensstijl veranderd naar aanleiding van de ervaring?
Vereist antwoord

Slot

19 Op een schaal van 1 tot 10, hoe ingrijpend is uw leven veranderd?
Vereist antwoord

Nauwelijks veranderd
Zeer veranderd

20 Vindt u dat er voldoende wordt geïnformeerd over kanker (preventie, de ziekte zelf, behandeling)?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

21 Wie is er verantwoordelijk voor het verschaffen van de juiste informatie over de preventie van kanker en de ziekte zelf?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk