Q Porada štruktúry BD Romančík 7.7. 2023

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník