UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

ANKIETA - Wiślane prądy kulturalne

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej rejsu organizowanego w ramach programu Wiślane prądy kulturalne - projektu współfinansowanego ze środków m.st. Warszawa.

Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami w skali od 1 do 5 (gdzie: 1-zdecydowanie nie zgadzam się, 2-nie zgadzam się, 3-częściowo zgadzam się, 4-zgadzam się, 5-zdecydowanie zgadzam się)

Podaj datę rejsu w ramach Wiślane prądy kulturalne, w którym brałeś/-aś udział
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Dzięki udziałowi w rejsie zdobyłem lub poszerzyłem wiedzę o historii, kulturze i tradycjach wiślanych.
Wymagana odpowiedź

Uczestnictwo w rejsie rozwinęło moją wiedzę na temat zachowania czystości Wisły i jej nadbrzeży oraz wpłynęło świadomość ekologiczną.
Wymagana odpowiedź

Informacje otrzymane w czasie rejsu pozwoliły mi poznać zasady bezpieczeństwa panująca na wodzie i nad wodą
Wymagana odpowiedź

Udział w rejsie spowodował u mnie wzrost zainteresowania korzystaniem ze sportowo-rekreacyjnych terenów nadwiślańskich
Wymagana odpowiedź

Wykłady podczas rejsu były prowadzone przez przewodnika w sposób zrozumiały i interesujący
Wymagana odpowiedź

Czy jesteś zainteresowany uczestnictwem w podobnych programach w przyszłości? (zaznacz właściwą odpowiedź)
Wymagana odpowiedź