.

Kwestionariusz informacji zwrotnej od pracowników

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Jak bardzo jesteś zadowolony/a z pracy w naszej firmie?

Oceń swoje zadowolenie na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolony/a, a 5 bardzo zadowolony/a.
2

Jakie zmiany w firmie byłyby dla Ciebie najbardziej wartościowe?

Wybierz z poniższych opcji, które zmiany w firmie uważasz za najważniejsze.
3

Jak oceniasz atmosferę w zespole, w którym pracujesz?

Krótka odpowiedź tekstowa
4

Czy uważasz, że obecne szkolenia są wystarczające dla rozwoju Twoich umiejętności?

Odpowiedz 'tak' lub 'nie'
5

Jak oceniasz komunikację w firmie?

Oceń na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo złą komunikację, a 10 doskonałą komunikację.
6

Co sprawia, że dobrze się czujesz podczas pracy?

Krótka odpowiedź tekstowa
7

Czy masz możliwość wpływu na decyzje podejmowane w Twoim zespole?

Odpowiedz 'tak' lub 'nie'
8

Jak oceniasz swoje możliwości rozwoju w firmie?

Wybierz jedną z opcji poniżej.
9

Jak oceniasz swoje relacje z przełożonymi?

Odpowiedz 'pozytywnie', 'neutralnie' lub 'negatywnie'
10

Czy jesteś zadowolony/a z obecnego systemu motywacyjnego w firmie?

Odpowiedz 'tak' lub 'nie'