.

Dj show 🤪

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak se vám celkově líbila hudba, kterou jsem pouštěl během našeho výletu?

2

Byl výběr hudby vhodný pro trip?

3

Myslíte si, že hudba přispěla ke zlepšení celkové nálady a atmosféry výletu?

4

Jak byste ohodnotili pestrost hudebního výběru (různé žánry, tempo, nálady)?

5

Jak jste byli spokojeni s hlasitostí a kvalitou zvuku během jízdy?

6

Jak byste ohodnotili celkovou vyváženost hudebního mixu?

7

Jak byste ohodnotili výběr nových nebo méně známých skladeb?

8

Jak byste ohodnotili mojí schopnost reagovat na vaše hudební přání a preference?

9

Byly některé skladby nebo žánry, které se vám líbily více než jiné?

10

Bylo něco, co byste na výběru hudby změnili nebo vylepšili?

11

Chtěli byste mě znovu jako DJ pro případné naše další výlety?

Vyberte jednu odpověď
12

Uvítali byste, kdybychom pro příští výlet společně vytvořili playlist předem?

Vyberte jednu odpověď