.

FitUP Dotaznik

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Vaša veková kategória

Vyberte jednu odpoveď
2

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
3

Ako ste sa dozvedeli o našom fitness centre?

Vyberte jednu odpoveď
4

Ako často navšetvujete fitness centrá?

Vyberte jednu odpoveď
5

Ako Vám vyhovujú otváracie hodiny fitness centra? (1 – veľmi nespokojný, 5 – veľmi spokojný)

Vyberte jednu odpoveď
6

Ako hodnotíte vizuálny vzhľad interiéru? (1 – veľmi nespokojný, 5 – veľmi spokojný)

Vyberte jednu odpoveď
7

Ako hodnotíte celkovú kvalitu služieb trénerov a personálu? (1 – veľmi nespokojný, 5 – veľmi spokojný)

Vyberte jednu odpoveď
8

Ako hodnotíte kvalitu nášho fyzického vybavenia? (1 – veľmi nespokojný, 5 – veľmi spokojný)

Vyberte jednu odpoveď
9

Nachádza sa v našom centre dostatok rôznych strojov? (1 – nikdy, 5 – vždy)

Vyberte jednu odpoveď
10

Ako výhodná je mesačná cena vstupu v porovnaní s konkurenciou? (1 – veľmi nevýhodná, 5 – veľmi výhodná)

Vyberte jednu odpoveď
11

1Ste spokojní s ponukou služieb za cenu, ktorú platíte? (1 – veľmi nespokojný, 5 – veľmi spokojný)

Vyberte jednu odpoveď
12

Odporučili by ste naše fitness centrum vašim blizkym?

Vyberte jednu odpoveď