Sledování seriálu Ulice

Děkuji, že jste si vyhradil/a čas na vyplnění tohoto dotazníku, který je především zaměřen na seriál Ulice, ale i televizní produkci obecně.


Prosím, zodpovězte následující otázky co nejupřímněji. Vaše odpovědi jsou anonymní a budou použity pouze pro účely akademického výzkumu.

Spustit dotazník teď