Firemní kultura - Generali Česká pojišťovna, a. s.

Dobrý den, 

jmenuji se Veronika Čurdová a jsem studentkou druhé ročníku magisterského studia na Provozně ekonomické fakultě oboru Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, která se zabývá firemní kulturou v Generali České pojišťovně, a. s. Cíle dotazníku je zhodnotit firemní kulturu v dané firmě a následně vytvořit návrhy na zlepšení.

Dotazník obsahuje 25 otázek a je zcela anonymní. Prosím, abyste u každé odpovědi zaškrtnuli pouze jednu možnost, pokud není uvedeno jinak.


Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a váš čas.

Spustit dotazník teď