Dobrý deň, Som Mária Švalecová, študentka 3. ročníka Ošetrovateľstva na Katolíckej univerzite. V rámci prieskumu k téme Stav výživy ako prediktor klinických výsledkov po cievnej mozgovej príhode Vás chcem poprosiť o vyplnenie výživového dotazníka u pacientov po prekonaní CMP. Ďakujem za spoluprácu!


Spustiť dotazník