Problematyka przemocy domowej na podstawie własnych doświadczeń bądź z zaobserwowanego najbliższego otoczenia.

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut
na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz