Diskusní fórum pro členy komory a sociální sítě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě debaty na sněmu v Liberci v rámci přednesení zprávy mediální komise si Vás dovolujeme požádat o vyjádření názoru k možnostem diskuse v rámci uzavřené komunity členů KVL ČR. Vzhledem k nefunkční diskusi na uzavřené části www.vetkom.cz, nutnosti vystavět v případě zájmu novou funkční diskusi, za kterou ale bude nutné firmě spravující web zaplatit, a projevenému zájmu o uzavřenou skupinu na sociálních sítích potřebujeme znát názor členské základny, podle kterého se poté také zařídíme.

Děkujeme za vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Za mediální komisi KVL ČR dr. Kateřina Návojová Horáčková, předsedkyně

Spustit dotazník teď