Úloha asistenta pedagoga v mateřské škole

Vážené paní asistentky,

jmenuji se Aneta Šoltysová a jsem studentkou Vyšší odborné pedagogické školy, zaměření Předškolní pedagogika. Zpracovávám absolventskou práci na téma PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA V MŠ. Cílem mé práce je seznámení s úlohou asistenta pedagoga v MŠ. Obracím se k Vám s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku, který je zcela anonymní. Výsledky dotazníku nebudou nikde zveřejňovány.

Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku.

1 Proč jste si zvolila profesi asistenta pedagoga?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

2 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (doplňte názvem školy)
Povinná odpověď

3 Absolvovala jste kurz pro asistenty pedagoga?
Povinná odpověď

4 Vyberte délku Vašeho pracovního úvazku.
Povinná odpověď

5 Jak dlouho působíte jako asistent pedagoga?
Povinná odpověď

6 Popište Vaši náplň práce jako asistenta pedagoga.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

7 Uveďte druh postižení integrovaného dítěte/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. (níže poprosím uvést konkrétní postižení/znevýhodnění)
Povinná odpověď

8 Jak pracujete s integrovaným dítěte/dětmi nejčastěji?
Povinná odpověď

9 Provádíte s integrovaným dítětem/dětmi stejné činnosti jako učitelka s ostatními dětmi?
Povinná odpověď

10 Pracujete pouze s integrovaným dítětem/dětmi nebo i s ostatními dětmi ve třídě?
Povinná odpověď

11 Má integrované dítě/děti své vlastní pracovní místo oddělené od ostatních dětí?
Povinná odpověď

12 Účastníte se všech realizovaných činností v MŠ?
Povinná odpověď

13 Podílíte se aktivně na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu integrovaného dítěte/dětí? (pokud ANO, jakým způsobem?)
Povinná odpověď

14 Jak probíhá Vaše spolupráce s učitelkou v MŠ?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

15 V čem konkrétně vidíte přínos Vaší spolupráce s učitelkou v MŠ? (v případě, že není vše vyhovující, uveďte, co se Vám jeví jako nevyhovující)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

16 Jste spokojena s výběrem pracovní pozice asistenta pedagoga? (pokud NE, napište, z jakého důvodu)
Povinná odpověď