Dotazník na identifikování rizik malnutrice v domovech seniorů

Dotazník je určen pro personál domovů seniorů.

Dotazník vyplňujte podle jednotlivých pokynů, na určité otázky můžete použít více odpovědí.

Dotazník zahrnuje otázky týkající se demografických údajů, zkušeností s nutričním screeningem a identifikace jejich rizik.

Tento dotazník je anonymní a nevyžaduje citlivá data respondentů.

Vyplněním tohoto dotazníku dáváte informovaný souhlas.

Spustit dotazník teď