Informovanosť o možnostiach montánneho turizmu na území Slovenska

Dotazník bude slúžiť na účel vytvorenia nového informačného systému zameraného na montánny turizmus Slovenska.

Spustiť dotazník