Powered by

Ankieta dotycząca działalności Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD i wdrażania LSR w 2022 roku

Serdecznie zapraszamy Państwa (mieszkańców gmin: Korczyna, Wiśniowa, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Frysztak, Strzyżów) do wypełnienia ankiety, która dotyczy realizacji LSR i działalności Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD za rok 2022. Ankieta jest anonimowa.

W przypadku otrzymania ankiety z różnych źródeł, prosimy o jej wypełnienie tylko jeden raz.

Odpowiadając na pytania 1-8 prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź (przy czym 1 oznacza wartość najniższą, a 5 wartość najwyższą).

Rozpocznij ankietę teraz