Wiedza ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu na temat wybranych stanów nagłych i rekomendacji postępowania u pacjenta pediatrycznego w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021 oraz wytyczne ITLS


Rozpocznij ankietę teraz