.

Prepperství

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik vám je let?

Vyberte jednu odpověď
3

Studium

Vyberte jednu odpověď
4

Zajímáte se o současné dění ve světě?

Vyberte jednu odpověď
5

Slyšeli jste někdy předtím o prepperství?

pokud odpovíte NE, v následujících dvou otázkách odpovězte JINÁ: NE
6

Pokud ano, odkud?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Pokud jste slyšeli o prepperství (hnutí, které se připravuje na potencionální stav nouze nebo na mimořádnou situaci a usiluje o soběstačnost), bylo to...

Vyberte jednu odpověď
8

Znáte osobně nějaké preppery?

Vyberte jednu odpověď
9

Myslíte si, že preppeři jsou...

Vyberte jednu odpověď
10

Jak si takového preppera představujete?

11

Podnikli jste někdy něco podobného jako preppeři (např. vytváření zásob jídla)?

Vyberte jednu odpověď
12

Kdybyste se měli stát prepperem, z jakého důvodu by to bylo?

13

Ovlivnily vás nějak v názoru na prepperství světové události?

Děkuji za vyplnění dotazníku:)