Ankieta dotycząca możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego a także jego wpływu na życie mieszkańców pobliskich ośrodków miejskich

Wyniki niniejszej ankiety posłużą do badań w ramach pracy magisterskiej dotyczącej możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego wpływu na życie mieszkańców pobliskich ośrodków miejskich. Praca ta realizowana jest na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. UAM dr hab. inż. Sylwii Staszewskiej. Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie realizacji celów naukowych.

Turystyka kwalifikowana stanowi formę turystyki wymagającą od uczestnika umiejętności specjalistycznych oraz wysokiej sprawności fizycznej odróżniających go od członka pasywnej turystyki masowej. Łączy w sobie elementy krajoznawstwa, sportu oraz wiedzy o środowisku. Przykładami turystyki kwalifikowanej są m.in.: turystyka piesza (nizinna oraz górska), turystyka jaskiniowa, turystyka wspinaczkowa, turystyka rowerowa.

1 Czy kiedykolwiek uprawiał/a Pan/Pani turystykę kwalifikowaną?
Wymagana odpowiedź

2 Czy wg Pana/Pani turystyka kwalifikowana w Tatrzańskim Parku Narodowym ma szanse rozwoju?
Wymagana odpowiedź

3 Czy wg Pana/Pani rozwój turystyki kwalifikowanej w powiecie tatrzańskim ma wpływ na życie jego mieszkańców?
Wymagana odpowiedź

4 Jaki wpływ na społeczeństwo powiatu tatrzańskiego ma rozwój turystyki kwalifikowanej w Tatrzańskim Parku Narodowym?
Wymagana odpowiedź

5 W jakim aspekcie życia mieszkańców powiatu tatrzańskiego rozwój turystyki kwalifikowanej powoduje największe zmiany?
Wymagana odpowiedź

6 Czy zwiększona liczba szlaków turystyki kwalifikowanej w Tatrzańskim Parku Narodowym spowoduje zwiększony ruch w pobliskich ośrodkach miejskich?
Wymagana odpowiedź

7 Czy rozwój turystyki kwalifikowanej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego spowoduje negatywne zmiany w środowisku naturalnym?
Wymagana odpowiedź

8 Która dyscyplina turystyki kwalifikowanej w największym stopniu wpływa na degradację środowiska?
Wymagana odpowiedź

9 Jaki wpływ ekonomiczny dla powiatu przyniósłby rozwój turystyki kwalifikowanej w Tatrzańskim Parku Narodowym?
Wymagana odpowiedź

10 Jakie zmiany gospodarcze spowoduje rozwój turystyki kwalifikowanej? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

11 Jaki wpływ społeczny wśród lokalnych mieszkańców wywrze rozwój turystyki kwalifikowanej w Tatrzańskim Parku Narodowym? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

12 Jaki wpływ na komunikację lokalną ma rozwój turystyki kwalifikowanej w Tatrzańskim Parku Narodowym? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

13 Czy jest Pan/Pani zwolennikiem rozwijania oraz promowania turystyki kwalifikowanej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego?
Wymagana odpowiedź

14 Płeć
Wymagana odpowiedź

15 Wiek
Wymagana odpowiedź

16 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

17 Miejsce stałego zamieszkania
Wymagana odpowiedź

18 Województwo
Wymagana odpowiedź