.

České a ukrajinské gastronomické tradice

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jakou roli hraje stravovaní ve vašem každodenním životě?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké je vaše oblíbené pokrmy z české kuchyně, které konzumujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Která z uvedených českých tradičníсh nápojů jste konzumujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Jak často konzumujete tradiční česká jídla a nápoje uvedené v předchozích otázkách?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často vaříte české tradiční pokrmy?

Vyberte jednu odpověď
6

Které z uvedených nejvýznamnějších tradičních svátku oslavujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jaký je význam gastronomických tradic při oslavách svátků ve vaší rodině?

Vyberte jednu odpověď
8

Podle vás existuje nějaký rozdíl mezi jídly, která jíte při svátcích a běžnou stravou, kterou konzumujete každý den?

Vyberte jednu odpověď
9

Jsou některé zvláštní rituály nebo tradice spojené s přípravou svátečních jídel ve vaší rodině?

Vyberte jednu odpověď
10

Jaké ukrajinské pokrmy považujete za nejcharakterističtější pro vaši kulturu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Zda na základě předchozí otázky, dobře znáte tradiční ukrajinské pokrmy?

Vyberte jednu odpověď
12

Zaškrtněte, které z těchto pokrmů považujete za tradiční ukrajinské pokrmy:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Zaškrtněte, které z těchto nápojů považujete za tradiční ukrajinské nápoje:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Jaké jsou podle vás hlavní podobnosti mezi českou a ukrajinskou kuchyní?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jaké jsou podle vás hlavní rozdíly mezi českou a ukrajinskou kuchyní?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Jak vnímáte dopad migrace na gastronomickou situaci v České republice nebo na Ukrajině?

Vyberte jednu odpověď
17

Jak přijímáte migranty z Ukrajiny vzhledem k politické situaci?

Vyberte jednu odpověď
18

Jaký vliv by měla kultura stravování jiné země na vaše rozhodnutí migrovat?

Vyberte jednu odpověď
19

Z vašeho pohledu, jaká by byla vaše zkušenost s objevováním nových potravin a nápojů v zemi, do které byste se migrovali?

Vyberte jednu odpověď
20

Jaký vliv byste měli na gastronomickou kulturu ve vaší nové zemi pobytu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
21

Jakou roli by hrála gastronomie ve vašem integrování do nového společenství?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
22

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
23

Ve kterém věkovém rozmezí se nacházíte?

Vyberte jednu odpověď