Testovanie na zvieratách

Milí respondenti,


moje meno je Tamara Kuchárová a som žiačkou Obchodnej Akadémie v Rožňave. Žiadam Vás o vyplnenie tohto dotazníka pre splnenie mojej stredoškolskej odbornej činnosti. Venujte prosím čas tomuto dotazníku a odpovedajte úprimne. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité len v mojej práci.


Ďakujem za Váš čas a vyplnenie.

Spustiť dotazník