Badanie kompetencji wśród pracowników Audytel S.A.

Drodzy pracownicy,

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże nam w identyfikacji kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach. 


Ankieta składa się z 6 sekcji, które odzwierciedlają daną grupę kompetencji:

1. Zarządzanie projektem

2. Sprzedaż

3. Zarządzanie zmianą

4. Zarządzanie celami

5. Budowanie zespołu

6. Rozwój


W każdej sekcji wyszczególnione są 4 umiejętności związane z daną grupą. Prosimy o ocenę poziomu, na jakim według Was posiadacie rozwinięte podane kompetencje. Skala oceny wynosi 1 - 5, przy czym:

1 - brak lub negatywne przejawy kompetencji

2 - podstawowy poziom kompetencji

3 - efektywny poziom kompetencji

4 - poziom ekspercki

5 - poziom wybitny


Następnie zostaniecie poproszeni o wskazanie częstotliwości, z jaką mieliście okazję wykorzystywać daną kompetencję w ostatnim roku, również w skali 1 - 5:

5 - często

4 - czasami

3 - raz

2 - nie pamiętam/nigdy

1 - nie jest mi potrzebna


Rozpocznij ankietę teraz