Finančný stav vysokoškolákov na Slovensku

Vážený respondent,

 

moje meno je Yeva-Ruslana Hupert a som študentkou 2. ročníka magisterského štúdia na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove. Dovoľte mi, aby som vás požiadal o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Účelom dotazníka je zistiť súčasný finančný stav vysokoškolákov na Slovensku. Tento dotazník je anonymný a jeho výsledky budú spracované len pre účely mojej diplomovej práce.

Dotazník pozostáva z 25 otázok, ktoré sa týkajú vašej finančnej situácie pošas školského obdobia. Otázka má možnosť výberu jednej odpovede, pokiaľ nie je v otázke uvedené inak.


 Vopred ďakujem za váš čas a spoluprácu.

Spustiť dotazník