Cliënttevredenheidsenquête

Beste cliënt,

Hartelijk dank voor uw keuze voor Logopediepraktijk Wel-Com.

Als logopedist willen wij graag goede zorg verlenen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe cliënten de logopedische behandeling hebben ervaren. Voldoet de (kwaliteit van de) logopedische behandeling aan de verwachtingen?

Om dit te meten is deze enquête opgesteld. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst kunnen wij bekijken wat we kunnen verbeteren om de logopedische behandeling beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van cliënten. Deze verbeteringen kunnen betrekking hebben op het handelen van de logopedist, maar ook op de praktijkvoering.

Het invullen van de enquête kost slechts 5 minuten van uw tijd en de resultaten blijven anoniem.

Wij stellen uw input zeer op prijs!

Alvast hartelijk dank voor het invullen.

vriendelijke groeten,

Logopediepraktijk Wel-Com

Anne Vermeltfoort,

Logopediste

Praktijkhoudster

Kennismaking

1 Hoe is de telefonische aanmelding verlopen?
Vereist antwoord

2 Hoe vond u de telefonische bereikbaarheid?
Vereist antwoord

0/10

3 Hoe vond u de bereikbaarheid ter plaatse?
Vereist antwoord

4 Hoe vond u het eerste contact tussen u en de logopediste?
Vereist antwoord

5 Wat vindt u van de sfeer binnen de praktijk?
Vereist antwoord

6 Wat vindt u van de website?
Vereist antwoord

Behandeling

7 Hoe ervaart u de uitleg en informatie die u werd gegeven over de klacht of hulpvraag?
Vereist antwoord

0/10

8 Hoe ervaart u de uitleg en informatie die u werd gegeven over onderzoeken en uitslagen van testen?
Vereist antwoord

0/10

9 Hoe ervaart u de uitleg en informatie die u werd gegeven over de inhoud van de behandelingen?
Vereist antwoord

0/10

10 Hoe ervaart u de uitleg en informatie die u werd gegeven over het te verwachten resultaat?
Vereist antwoord

0/10

11 Verliepen de behandelingen zoals u had verwacht?
Vereist antwoord

12 Kreeg u voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen?
Vereist antwoord

13 Vond u dat u voldoende werd betrokken bij de behandeling?
Vereist antwoord

14 Hoe was het contact tussen u en de logopediste over het algemeen?
Vereist antwoord

15 Hoe was het contact tussen uw kind en de logopediste over het algemeen?
Vereist antwoord

16 Vindt u dat de behandeling vaak genoeg met u werd geëvalueerd?
Vereist antwoord

Overleg met derden

17 Wat vond u van het contact tussen de logopediste en andere instanties (bijv. school, Kentalis, audiologisch centrum, ziekenhuis etc.)?
Vereist antwoord

Afsluiting van de behandeling

18 Hoe tevreden bent u over het resultaat van de behandeling tot nu toe?
Vereist antwoord

0/10

19 In hoeverre zou u deze praktijk aanraden aan anderen?
Vereist antwoord

0/10

20 Heeft u nog suggesties, tips of vragen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend