Spørreundersøkelse for helsepersonell

Hiquid Food ønsker å utvide sondemattilbudet til mennesker som lever med PEG, og har søkt om plass på Helfos- pris og produktliste for å tilgang på sondeernæring på blå resept, slik praksis er i dag.


Helfo ønsker dokumentasjon på tilleggsverdien til Hiquid Food blended soups sammenlignet med produkter som pr dd er tilgjengelig på markedet. Vi ber derfor helsepersonell med erfaring fra ernæringsfeltet dele sine kliniske observasjoner knyttet til syntetisk/råvarebasert sondemat/hjemmelaget sondemat/Hiquid Food, fordi funksjonen er den samme; Det er sondemat.


Takk for at du svarer på disse spørsmålene!

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023