LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Enquête zorgketen anorexia - een tool voor ouders

Enquête beëindigd.

Welkom bij de enquête voor het onderzoek naar de zorgketen van Anorexia Nervosa (AN) voor ouders van kinderen met AN. Wij zijn Inez van der Velde en Cornelie Glasbergen, twee vierdejaars toegepaste psychologie studenten aan de Hanzehogeschool te Groningen. Voor ons afstuderen hebben wij de zorgketen in kaart gebracht in een tool. Dit hebben wij gedaan omdat er uit de praktijk is gebleken dat veel ouders vragen hebben over het ziekteproces, de hulp die geboden wordt en op welke manier ouders hun kinderen kunnen ondersteunen. Op de website van Buro PUUR kunt u de eerste versie van de tool vinden. Als u deze goed bekeken heeft, kunt u de enquête invullen. Uw mening is erg belangrijk, wees daarom zo uitgebreid mogelijk in uw antwoorden. Aan de hand van uw mening zullen wij de tool op de website aanpassen zodat deze voldoet aan uw wensen. De enquête zal ongeveer 30 – 45 minuten in beslag nemen. Mochten er vragen niet van toepassing zijn op u, dan kunt u dit weergeven met N.V.T.. Daarnaast kunt u elk moment de enquête afbreken. Tot slot kunnen wij u garanderen dat de enquête geheel anoniem is en niet terug te herleiden is naar u als persoon.

Indien u de enquête in wilt vullen, dient u hieronder eerst akkoord te gaan, daarna volgen de vragen.

Alvast heel erg bedankt voor het invullen van de enquête.

Namens,

Inez van der Velde en Cornelie Glasbergen

Geef hieronder aan wat voor u van toepassing is
Vereist antwoord

Welke rol heeft u?
Vereist antwoord

Welke positieve punten over de tool kunt u noemen als het gaat om het subonderdeel PREVENTIE?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat mist u in de tool bij het subonderdeel over PREVENTIE?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Waar zou u meer informatie over willen krijgen rondom PREVENTIE?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Welke positieve punten over de tool kunt u noemen als het gaat om het subonderdeel SIGNALERING EN DIAGNOSTICERING?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat mist u in de tool bij het subonderdeel over SIGNALERING EN DIANOSTICERING?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Denkt u vanuit uw rol dat ouders voldoende handvatten hebben om anorexia te kunnen SIGNALEREN?
Vereist antwoord

Welke positieve punten over de tool kunt u noemen als het gaat om het subonderdeel IN GESPREK?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat is volgens u als ouder belangrijk bij het IN GESPREK gaan met uw kind? (alleen invullen als u ouder van een kind met anorexia bent, anders N.V.T.)
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat is volgens u als hulpverlener belangrijk bij het IN GESPREK gaan met een cliënt met anorexia? (alleen invullen als u hulpverlner bent, anders N.V.T.)
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat mist u in de tool bij het subonderdeel, IN GESPREK?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Welke positieve punten over de tool kunt u noemen als het gaat om het subonderdeel HULPTRAJECT?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat mist u in de tool bij het subonderdeel over HET HULPTRAJECT?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat vindt u belangrijk bij de behandeling rondom NAZORG?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Welke positieve punten over de tool kunt u noemen als het gaat om het subonderdeel NAZORG?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat mist u in de tool bij het subonderdeel over NAZORG?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Welke positieve punten over de tool kunt u noemen als het gaat om het subonderdeel HERSTEL?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat mist u in de tool bij het subonderdeel over HERSTEL?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Vindt u de tool overzichtelijk weergegeven?
Vereist antwoord

Zou u de tool aanbevelen of gebruiken in de praktijk?
Vereist antwoord

Is de tool gemakkelijk te vinden op de website van Buro PUUR?
Vereist antwoord

Wat zijn essentiële punten die er in de vernieuwde tool volgens u verwerkt moeten worden? (tips, informatie, hulpmiddelen, documenten, etc.)
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Druk hieronder op enquête indienen om uw enquête te versturen.

Wij willen u hartelijk bedanken voor het invullen van deze enquête. De vernieuwde tool zullen wij in juni presenteren op de site van Buro PUUR.