Oceny z zachowania

Kochani Uczniowie, 

oceńcie proszę zachowanie swoich kolegów. 

* naganne

** nieodpowiednie

*** poprawne

**** dobre

***** bardzo dobre

****** wzorowe

Rozpocznij ankietę teraz