LIDL - spokojnosť zákazníkov

Milí respondenti,


sme študentky tretieho ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici.


Chceme Vás poprosiť, aby ste venovali niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.


Tento dotazník nám má pomôcť zistiť mieru spokojnosti zákazníkov spoločnosti Lidl.

Spustit