Dotazníkové šetření se zákazníky vybraného podniku v oblasti gastronomie

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad praktické části Diplomové práce na téma Marketingová strategie pro gastro podnik

Spustit dotazník teď