FIREMNÉ BÝVANIE

Dobrý deň,


som študentka Fakulty architektúry VUT v Brne.


V mojej preddiplomovej práci sa venujem téme Firemné bývanie. Cieľom dotazníku je zistiť názory a skúsenosti ľudí spojené s firemným bývaním.


Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. 

Dotazník je anonymný.

Spustiť dotazník