.

Well-being a jeho souvislost se sociální oporou u žáků středních škol

Dobrý den,

Jmenuji se Klára Nývltová a jsem studentkou Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika. Ráda bych Vás požádala o pravdivé vyplnění dotazníku k mé diplomové práci. Výsledky budou použity výhradně pro zpracování mé diplomové práce. Tento dotazník zjišťuje souvislost mezi sociální oporou a spokojeností s Vaším životem a je zcela anonymní.

 

Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci!

Zabezpečeno
1

Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď
2

Jaký je Váš věk?

3

Jaký typ školy navštěvujete?

Vyberte jednu odpověď

Pozorně si prosím přečtěte každé z následujících tvrzení týkající se podpory nebo pomoci a upřímně na ně odpovězte. Neexistují zde správné nebo špatné odpovědi.

4

Vyberte jednu odpověď v každém řádku, jak často se Vám popisované podpory dostává OD VAŠICH RODIČŮ.

MOJI RODIČE...
5

Vyberte jednu odpověď v každém řádku, jak je pro Vás tato podpora OD VAŠICH RODIČŮ důležitá.

MOJI RODIČE...

Pozorně si prosím přečtěte každé z následujících tvrzení týkající se podpory nebo pomoci a upřímně na ně odpovězte. Neexistují zde správné nebo špatné odpovědi.

6

Vyberte jednu odpověď v každém řádku, jak často se Vám popisované podpory OD VAŠICH UČITELŮ dostává.

MOJI UČITELÉ...
7

Vyberte jednu odpověď v každém řádku, jak je pro Vás tato podpora OD VAŠICH UČITELŮ důležitá.

MOJI UČITELÉ...

Pozorně si prosím přečtěte každé z následujících tvrzení týkající se podpory nebo pomoci a upřímně na ně odpovězte. Neexistují zde správné nebo špatné odpovědi.

8

Vyberte jednu odpověď v každém řádku, jak často se Vám popisované podpory OD VAŠEHO KAMARÁDA/KAMARÁDKY dostává.

MŮJ KAMARÁD/KAMARÁDKA...
9

Vyberte jednu odpověď v každém řádku, jak je pro Vás tato podpora OD VAŠEHO KAMARÁDA/KAMARÁDKY důležitá.

MŮJ KAMARÁD/KAMARÁDKA...

Pozorně si prosím přečtěte každé z následujících tvrzení týkající se podpory nebo pomoci a upřímně na ně odpovězte. Neexistují zde správné nebo špatné odpovědi.

10

Vyberte jednu odpověď v každém řádku, jak často se Vám popisované podpory OD VAŠICH SPOLUŽÁKŮ dostává.

MOJI SPOLUŽÁCI...
11

Vyberte jednu odpověď v každém řádku, jak je pro Vás tato podpora OD VAŠICH SPOLUŽÁKŮ důležitá.

MOJI SPOLUŽÁCI...
12

Označte, prosím, jak moc nesouhlasíte nebo souhlasíte s každým z následujících tvrzení:

Vyberte jednu odpověď v každém řádku

Označ číslem od 0 do 10, nakolik jste spokojený/á s uvedenými aspekty Vašeho života:

 

Tyto otázky používají stupnici od 0 do 10, na této stupnici:

 

0 znamená „velmi nespokojený/á“

5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“

10 znamená „velmi spokojený/á


JAK JSTE SPOKOJENI SE…

13

57…životem celkově?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
14

58…vztahy s rodinou?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
15

59…domovem, ve kterém žijete?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
16

60…kolik máte možností volby?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
17

61…vztahy s kamarády?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
18

62…věcmi, které vlastníte (např. peníze a další majetek)?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
19

63…svým zdravím?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
20

64…svým vzhledem (s tím, jak vypadáte)?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
21

65…tím, co může nastat později ve Vašem životě (s Vaší budoucností)?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
22

66…školou (celkově)?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“
23

67…způsobem, jak trávíte svůj volný čas?

Vyberte jednu odpověď 0 znamená „velmi nespokojený/á“ 5 znamená „ani spokojený ani nespokojený/á“ 10 znamená „velmi spokojený/á“

Označte číslem od 1 do 10, nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními.

 

1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM

5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM

10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM

24

68) Celkově mám pocit, že jsem se svým životem spokojený (například: Ve většině ohledů se můj život blíží mému ideálu, zatím se mi dostalo důležitých věcí, které v životě chci).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
25

69) Na stupnici od jedné do deseti, jak šťastný/á byste řekl/a, že jste obecně?

Vyberte jednu odpověď 1 znamená EXTRÉMNĚ NEŠŤASTNÝ(Á) 5 znamená ANI NEŠŤASTNÝ(Á) ANI ŠŤASTNÝ(Á) 10 znamená EXTRÉMNĚ ŠŤASTNÝ(Á)
26

70) Když se zamyslím nad sebou a nad tím, jak se obvykle cítím, obecně zažívám většinou pozitivní pocity (například: cítím se čilý, inspirovaný, odhodlaný, pozorný).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
27

71) Na stupnici od jedné do deseti, jak úzkostlivý/á byste řekl/a, že obecně jste? (například: Cítíte se napjatý nebo "vytočený", nedokážete se uvolnit, máte pocity obav nebo paniky).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NE ÚZKOSTLIVÝ(Á) 10 znamená EXTRÉMNĚ ÚZKOSTLIVÝ(Á)
28

72) Jak stresující je celkově Váš život?

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NE STRESUJÍCÍ 10 znamená VELMI STRESUJÍCÍ
29

73) Na stupnici od jedné do deseti, jak moc jste podle vás obecně depresivní? (například: cítíte se "na dně", už se netěšíte na věci nebo se netěšíte z věcí, na které jste byli zvyklí).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NE DEPRESIVNÍ 10 znamená EXTRÉMNĚ DEPRESIVNÍ
30

74) Když se zamyslím nad sebou a nad tím, jak se obvykle cítím, obecně zažívám většinou negativní pocity (například: cítím se rozrušený, nepřátelský, zahanbený, nervózní).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM

Zvažte prosím následující prvky studentského života a celkově uveďte, do jaké míry byly součástí Vašeho života v posledních 6 měsících:


1 znamená VŮBEC NENÍ SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA

10 znamená ROZHODNĚ JE SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA

31

75) Překážky ve Vašem rozvoji (například: Důležitá rozhodnutí o vašem vzdělání a budoucí kariéře, nespokojenost s vašimi písemnými nebo matematickými schopnostmi, potíže s plněním vlastních nebo cizích akademických standardů).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NENÍ SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA 10 znamená ROZHODNĚ JE SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA
32

76) Časová tíseň (například: Příliš mnoho věcí najednou, přerušování školní práce, spousta povinností).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NENÍ SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA 10 znamená ROZHODNĚ JE SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA
33

77) Studijní nespokojenost (například: Studium se vám nelíbí, předměty považujete za nezajímavé, nespokojenost se školou).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NENÍ SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA 10 znamená ROZHODNĚ JE SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA
34

78) Romantické problémy (například: Rozhodování o intimních vztazích, konflikty s rodinou přítele/přítelkyně, konflikty s přítelem/přítelkyní).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NENÍ SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA 10 znamená ROZHODNĚ JE SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA
35

79) Společenské nepříjemnosti (například: Okradení nebo podvádění při nákupu služeb, nesympatie ke spolužákům).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NENÍ SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA 10 znamená ROZHODNĚ JE SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA
36

80) Špatné sociální zacházení (například: Sociální odmítnutí, osamělost, zneužívání).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NENÍ SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA 10 znamená ROZHODNĚ JE SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA
37

81) Problémy s přátelstvím (například: Konflikty s přáteli, zklamání ze strany přátel, zklamání vaší důvěry ze strany přátel).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená VŮBEC NENÍ SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA 10 znamená ROZHODNĚ JE SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTA

Uveďte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:


1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM

5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM

10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM

38

82) Cítím, že mám sociální podporu, kterou potřebuji (Například: Je tu někdo, kdo mě vyslechne, když si potřebuji promluvit, je tu někdo, kdo mi dobře poradí, je tu někdo, kdo mi projevuje lásku a náklonnost).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
39

83) V mém životě je osoba nebo osoby, které by mi poskytly hmotnou podporu, když ji potřebuji (například: Mohli by mi půjčit peníze nebo jiné věci, které potřebuji).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
40

84) V mém životě existuje osoba nebo osoby, které by mi poskytly pocit sounáležitosti (například: Našel/a bych někoho, kdo by se mnou šel do kina, často mě zvou na akce s jinými lidmi, pravidelně se scházím s přáteli).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
41

85) V mém životě existuje osoba nebo osoby, se kterými bych se cítil/a naprosto v pohodě, kdybych mohl/a diskutovat o jakýchkoli problémech, které bych mohl/a mít (například: Potíže se společenským životem, vycházení s rodiči).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
42

86) Když se ocitnu ve stresové situaci, obviňuji sám sebe (například: Kritizuji nebo poučuji sám sebe, uvědomuji si, že jsem si problém zavinil sám).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
43

87) Když se ocitnu ve stresové situaci, přeji si, aby se věci zlepšily (například: Doufám, že se stane zázrak, přeji si, abych mohl/a něco změnit na sobě nebo na okolnostech, sním o lepší situaci).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
44

88) Když se ocitnu ve stresové situaci, snažím se problému vyhnout (například: Nechávám si věci pro sebe, pokračuji, jako by se nic nestalo).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
45

89) Obecně se cítím optimisticky, pokud jde o budoucnost (například: Obvykle očekávám to nejlepší, očekávám, že se mi stane více dobrých věcí než špatných, je pro mě snadné se uvolnit)

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
46

90) Jsem si jistý/á svou schopností řešit problémy, se kterými se mohu v životě setkat (například: Obvykle si dokážu poradit se vším, co mi přijde do cesty, pokud se budu dostatečně snažit, dokážu překonat obtížné problémy, dokážu se držet svých cílů a dosáhnout jich).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM
47

91) Celkově mám pocit, že mám pozitivní sebevědomí (například: Celkově jsem se sebou spokojen/a, jsem schopen/a dělat věci stejně dobře jako většina ostatních lidí, mám pocit, že jsem hodnotný člověk).

Vyberte jednu odpověď 1 znamená ROZHODNĚ NESOUHLASÍM 5 znamená ANI SOUHLASÍM ANI NESOUHLASÍM 10 znamená ROZHODNĚ SOUHLASÍM