.

Namen van vleesvervangers

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Namen van vleesvervangers
1

Eet u wel eens vlees?

2

Hoe vaak in de week eet u vlees?

3

Bent u afgelopen periode minder vlees gaan eten?

4

Wat is voor u de reden geweest dat u minder vlees bent gaan eten?

5

Eet u wel eens vleesvervangers?

6

Wat zou voor u wel/niet een reden zijn om vleesvervangers te eten?

7

Wat vindt u van de namen van vleesvervangers?

8

Heeft u door de namen van vleesvervangers het idee dat u echt vlees eet?

9

Bent u wel eens in de war geraakt door namen van vleesvervangers?

10

Zou het u helpen als de vleesvervangers andere namen krijgen? Namen zonder dierlijke naamstelling, in plaats van namen zoals Kipstuckjes, gehackt en cordonblij?

11

Wat zouden voor u goede alternatieve namen zijn voor vleesvervangers?