Powered by

Ankieta badawcza w procesie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Białegostoku

Szanowni Państwo,

W ramach prowadzonego procesu konsultacyjnego chcemy poznać Państwa opinie na temat projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji miasta Białegostoku. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu przedstawicieli lokalnej wspólnoty z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet pełni funkcje opiniodawczo-doradcze Prezydenta miasta Białegostoku we wszystkich sprawach związanych z realizacją procesu rewitalizacji.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w krótkim badaniu ankietowym.

Rozpocznij ankietę teraz