.

Zorg tijdens de palliatieve fase\sedatie.

Beste collega's, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. :)

Beveiligd
1

Maak je altijd gebruik van de protocollen palliatieve zorg/sedatie bij een palliatieve patiënt?

2

Handel je meer vanuit de protocollen of juist meer vanuit je eigen ervaring?

3

Vind je dat er weleens afwachtend gereageerd wordt tijdens de palliatieve fase van een patiënt?

Kies één of meer antwoorden
4

Hoe vind je de communicatie tussen het team tijdens een palliatieve fase van een patiënt?

5

Hoe vind je de communicatie/ informatieoverdracht tussen het team en andere zorgprofessionals zoals onder andere huisartsen en wijkteams tijdens een palliatieve fase van een patiënt?

6

Wat is voor jou goede palliatieve zorg?

7

Wat zijn voor jou belemmerende factoren tot goede palliatieve zorg?

8

Wat kan er vanuit het team beter om de kwaliteit van palliatieve zorg te vergroten.

9

Wat hebben jullie als team nog nodig om de kwaliteit van palliatieve zorg/ sedatie te vergroten?