.

Dotazník pro klienta s poptávkou svatby

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kde se chystáte konat svatbu?

Vyberte jednu možnost
2

Kdy plánujete svatbu?

Ohodnoťte důležitost na stupnici od 1 (ne důležité) do 10 (velmi důležité)
3

Jaký je váš konkrétní rozpočet na svatbu?

Toto pole slouží k odeslání konkrétního finančního čísla
4

Kolik máte přibližně hostů na svatební oslavě?

Zadejte počet hostů
5

Jaké jsou vaše preference ohledně dekorací?

Vyjádřete vaše preference v textové podobě
6

Jaký je váš oblíbený druh hudby?

Vyberte druh hudby
7

Máte nějaké speciální požadavky ohledně jídla?

Detailně popište vaše požadavky týkající se jídelníčku
8

Jste otevřeni kombinaci moderních a tradičních prvků na svatbě?

Vyberte jednu možnost
9

Jaký je váš ideální termín svatby?

Zadejte datum nebo měsíc a rok
10

Máte nějaké zvláštní požadavky na průběh svatebního dne?

Popište jakékoliv speciální požadavky ohledně průběhu svatebního dne