IDENTYFIKACJA WPŁYWU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO NA STRATEGIE KREUJĄCE WARTOŚCI DLA KLIENTÓW W WYBRANYM SEKTORZE - EMPIRYCZNA EGZEMPLIFIKACJA PROBLEMU

Warszawa, styczeń 2024


Szanowny Panie / Szanowna Pani,


W związku z prowadzonymi badaniami dotyczącymi identyfikacji wpływu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) na strategie kreujące wartość dla klientów (interesariuszy) w branży wodno-kanalizacyjnej, proszę o wypełnienie poniższej ankiety.


Zebrane za jej pomocą dane zostaną zagregowane i wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. 


Za udzielone odpowiedzi serdecznie dziękuję.

Dr Sebastian Zupok


Rozpocznij ankietę teraz