UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Blaski i cienie cyberseksu w życiu młodych ludzi

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jestem studentką III roku Resocjalizacji. Prowadzę badania koncentrujące się na poznaniu niektórych przyczyn, sposobów oraz pozytywnych i negatywnych skutków uprawiania cyberseksu przez Internautów, dlatego też kwestionariusz ankiety skierowany jest do osób uprawiających cyberseks.

Uprzejmie proszę Panią/Pana o wypełnienie kwestionariusza ankiety poprzez udzielenia szczerych odpowiedzi. Jednocześnie zapewniam, iż ankieta jest anonimowa, a wszystkie uzyskane informacje, zostaną wykorzystane wyłącznie do napisania pracy licencjackiej.

Uprzejmie dziękuję za poświęcony czas.

Proszę podać Swoją płeć:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać czy identyfikuje się Pani/Pan z własną płcią:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać ile ma Pani/Pan lat:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać wielkość miejscowości, w której Pani/Pan na stałe mieszka, z uwzględnieniem liczny mieszkańców:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać Swój stan cywilny:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać czy posiada Pani/Pan dziecko/dzieci:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać Swoje wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać jaka jest Pani/Pana sytuacja społeczno-zawodowa:
Wymagana odpowiedź

Proszę ocenić Pani/Pana warunki socjalno - bytowe:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać ile miała/miał Pani/Pan lat jak zaczęła/zaczął korzystać z Internetu:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać ile czasu poświęca Pani/Pan na korzystanie z Internetu:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać ile miała/miał Pani/Pan lat jak zaczęła/zaczął uprawiać cyberseks:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać ile czasu poświęca Pani/Pan na przeglądanie treści erotycznych (zdjęcia, filmy, teksty) w Internecie:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać co skłoniło Panią/Pana do skorzystania po raz pierwszy z cyberseksu:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać jak często uprawia Pani/Pan cyberseks:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać z kim uprawia Pani/Pan cyberseks przez Internet:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać sposoby uprawiania cyberseksu przez Panią/Pana:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać czy korzystając z cyberseksu stara się Pani/Pan poznać partnera/partnerkę poprzez:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać czy stara się Pani/Pan doprowadzać do spotkania w realnym świecie:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać na jakie cechy wyglądu zewnętrznego partnera do cyberseksu zwraca Pani/Pan uwagę korzystając z kamerki:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać na jakie cechy charakteru zwraca Pani/Pan uwagę wybierając partnera do cyberseksu:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać co skłoniło Panią/Pana do uprawiania cyberseksu w Internecie:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać jakie czynniki ze strony partnerki/partnera skłoniły Panią/Pana do uprawiania cyberseksu:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać jakie czynniki otoczenia społecznego skłoniły Panią/Pana do uprawiania cyberseksu:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać jakie pozytywne skutki uprawiania cyberseksu dostrzega Pani/Pan:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać jakie negatywne skutki uprawiania cyberseksu dostrzega Pani/Pan:
Wymagana odpowiedź