.

Dotazník pro organizace aplikující Age management

Dobrý den, věnujte prosím 3 minuty svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jakým typem obchodní korporace je vaše organizace?

Vyberte jednu odpověď
2

V jakém hospodářském sektoru vaše organizace působí?

Vyberte jednu odpověď
3

Uveďte velikost vaší organizace co do počtu zaměstnanců?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaký byl hospodářský výsledek vaší organizace v posledním roce?

Vyberte jednu odpověď
5

Odhadněte, jak dlouho již vaše organizace užívá age management?

Vyberte jednu odpověď
6

Zaměřuje se vaše organizace při užití age managementu na konkrétní skupiny? Označte všechny skupiny, na něž se zaměřuje.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Vyberte prostředky age managementu, které jsou ve vaší organizaci užívány. Lze uvést více odpovědí.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Jaké vnímáte výhody užívání age managementu? Lze uvést více odpovědí.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Vnímáte negativa užívání age managementu? Lze uvést více odpovědí.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Jaké by podle vás mohly nastat negativní důsledky v případě neužívání age managementu ve vaší organizaci? Lze uvést více odpovědí.

Vyberte jednu nebo více odpovědí