UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Rynek w Starym Fordonie (ankieta aktywna do 23 lipca)

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W ramach rewitalizacji Starego Fordonu będzie ogłoszony konkurs na projekt zagospodarowania naszego Rynku. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zbiera opinie mieszkańców, które pomogą w przygotowaniu wytycznych do konkursu. Wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu kilka minut, serdecznie prosimy o udział w sondażu!

Serdecznie dziękujemy za udział w sondażu! Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Rynek w mieście pełni wiele różnorodnych funkcji społecznych. Która Pani/Pana zdaniem jest najważniejsza? Proszę zaznaczyć max trzy:
Wymagana odpowiedź

Poniżej przedstawiamy listę różnorodnych zmian w wyglądzie Rynku. Proszę zaznaczyć te, które Pani/Pan popiera:
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pani / Pan za ograniczeniem ruchu samochodowego w obrębie Rynku?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pani / Pan za przeniesieniem parkingu przy Rynku w inne miejsce?
Wymagana odpowiedź

"Woonerf" to nowoczesna przestrzeń miejska - jezdnia z ograniczonym ruchem samochodowym połączona z miejscami dla pieszych - do siedzenia, dla kafejek, jako ciągi spacerowe itd. Samochody poruszają się tam, ale ze zwolnioną prędkością, mają mniej miejsc do parkowania itp.. Takie rozwiązania ożywiają przestrzeń, zachęcają do aktywności użytkowników lokali sąsiadujących z tymi miejscami. Czy podoba się Panu/Pani pomysł stworzenia woonerfu przy wschodniej pierzei Rynku (ściana Cafe Rynek)?
Wymagana odpowiedź

Czy jest lub była Pani/Pan mieszkańcem Starego Fordonu?
Wymagana odpowiedź

Jak często bywa Pan/Pani w Starym Fordonie:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać płeć:
Wymagana odpowiedź

Proszę podać kategorię wiekową:
Wymagana odpowiedź