Dotazník k ochraně oznamovatelů

Dobrý den,

Jsem studentkou třetího ročníku oboru bezpečnostně právní činnost na vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Tento dotazník je určen primárně zaměstnancům pracujícím ve Strakonicích a byl vytvořen pro účely mé bakalářské práce s tématem „whistlebloweři a jejich ochrana při oznamování korupce.


Vaše účast je klíčová pro získání cenných informací a porozumění problematice whistleblowingu. Všechny odpovědi jsou anonymní a vyplnění dotazníku je dobrovolné.


Děkuji Vám za váš čas a ochotu podílet se na této studii.

Spustit dotazník teď