MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE ZUBNEJ AMBULANCIE

Dobrý deň,


obsahom dotazníka je zistiť reálnu situáciu personálneho zabezpečenia v zubných ambulanciách, a to z dôvodu legislatívnej úpravy materiálno-technického vybavenia.

Dotazník je anonymný bude slúžiť pre účely SKZL za účelom argumentácie pri rokovaniach s ministrom zdravotníctva SR.


Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník