KWESTIONARIUSZ ANKIETY INTERNETOWEJ DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA KOŚCIAN

Ankieta, którą masz przed sobą ma na celu zbadanie postaw młodzieży wobeczjawiskauzależnień.NieoceniaonaCiebie,alepozwalaposzukaćprzyczynuzależnieńimożliwośćpodjęcia działań profilaktycznych. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Rozpocznij ankietę teraz