Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Chodníky na Pražské v Dobřichovicích

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který se bezprostředně týká naší bezpečnosti na frekventované krajské komunikaci Pražská v úseku od kruhového objezdu po Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

V současnosti uvažuje Město Dobřichovice ve spolupráci s www.czechpm.cz o výstavbě bezbariérových chodníků, osvětlení přechodů pro chodce a výměny osvětlení podél dané komunikace. Na investici se budeme snažit získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Prosíme Vás tedy o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Vaše odpovědi a komentáře nám poskytnou zpětnou vazbu a pomohou usměrnit charakter projektu. Dotazník je zcela anonymní.

Považujete pěší spojení centra města podél ulice Pražská směrem k autobusové zastávce Dobřichovice, Pod Vinicí a autobusové zastávce Dobřichovice, ÚKZÚZ za bezpečné?
Povinná odpověď

Považujete osvětlení pěšího spojení centra města podél ulice Pražská směrem k autobusové zastávce Dobřichovice, ÚKZÚZ za bezpečné?
Povinná odpověď

Uvítali byste vytvoření osvětlených přechodů pro chodce na ulici Pražské ?
Povinná odpověď